Pytanie do ekipy "rzadzącej"

wiadomości: 3 rozmówcy: 3

Jeżeli nie lubicie krytyki,to blokujcie mnie dalej

??? Mógłbyś rozwinąć myśl?

... mógłbym rozwinąć swój umysł,i lepiej rozwiązywać krzyżówki