Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie jego biskupem jest papież: